Naše služby

Vyberte si z ponuky komplexných služieb pre uľahčenie vášho podnikania.

Služby pre s.r.o.

Založenie s.r.o. – cena 249 EUR

 • Poradenstvo v oblasti založenia s.r.o.
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie vydania živnostenského oprávnenia pre spoločnosť
 • Zabezpečenie podania návrhu na ORSR
 • Úhrada súdneho poplatku za podaný návrh
 • Odovzdanie dokumentov

Zmeny v s.r.o. – od 79 EUR

 • Poradenstvo v oblasti vykonania zmien s.r.o. v ORSR
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie vydania živnostenského oprávnenia pre spoločnosť v prípade rozšírenia
 • predmetov činnosti
 • Zabezpečenie podania návrhu na ORSR
 • Úhrada súdneho poplatku za podaný návrh
 • Odovzdanie dokumentov

Zmena údajov konečného užívateľa výhod spoločnosti v ORSR – 59 EUR

 • Poradenstvo v oblasti vykonania zmeny údajov konečného užívateľa výhod spoločnosti v ORSR
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie podania návrhu na ORSR
 • Úhrada súdneho poplatku za podaný návrh
 • Odovzdanie dokumentov

Zrušenie s.r.o.

Likvidácia spoločnosti

 • zabezpečenie procesu prevzatia spoločnosti a jej výmazu z ORSR

Konkurz spoločnosti

 • zabezpečenie procesu prevzatia spoločnosti a jej výmazu z ORSR

ex offo výmaz z ORSR

 • zabezpečenie podkladov pre zabezpečenie ex offo výmazu údajov z ORSR
 • zabezpečenie podania návrhu pre zabezpečenie ex offo výmazu údajov z ORSR

Prevzatie spoločnosti

 • prevzatie bezdlžnej spoločnosti určenej na ďalší predaj

Predaj spoločností

Neplatca DPH – od 500 EUR

 • Poradenstvo v oblasti kúpy spoločnosti READY-MADE NEPLATCA DPH
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie vydania živnostenského oprávnenia pre spoločnosť v prípade rozšírenia predmetov činnosti
 • Zabezpečenie podania návrhu na ORSR
 • Úhrada súdneho poplatku za podaný návrh
 • Zabezpečenie vykonania zápisu zmeny údajov konečného užívateľa výhod v ORSR
 • Odovzdanie dokumentov

Platca DPH

 • READY MADE Platca DPH od 1800 EUR
 • mesačný platca DPH s podnikateľskou históriou od 1800 EUR
 • kvartálny platca DPH s podnikateľskou históriou od 2500 EUR
 • Poradenstvo v oblasti kúpy spoločnosti
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie vydania živnostenského oprávnenia pre spoločnosť v prípade rozšírenia predmetov činnosti
 • Zabezpečenie podania návrhu na ORSR
 • Úhrada súdneho poplatku za podaný návrh
 • Zabezpečenie vykonania zápisu zmeny údajov konečného užívateľa výhod v ORSR
 • Odovzdanie dokumentov klientovi

Služby pre živnostníkov

Založenie živnosti – 49 EUR

 • Poradenstvo v oblasti ohlásenia živnosti
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie podania žiadosti k ohláseniu živnosti
 • Odovzdanie dokumentov

Zrušenie živnosti – 49 EUR

 • Poradenstvo v oblasti ukončenia podnikania
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie podania žiadosti k ukončeniu podnikania
 • Odovzdanie dokumentov

Pozastavenie živnosti – 49 EUR

 • Poradenstvo v oblasti pozastavenia podnikania
 • Zabezpečenie potrebnej dokumentácie k podpisu
 • Zabezpečenie podania žiadosti k pozastaveniu podnikania
 • Zabezpečenie úhrady poplatku za podanú žiadosť
 • Odovzdanie dokumentov

Ďalšie služby pre spoločnosti

Virtuálne sídlo pre spoločnosť – 250 EUR / 1 rok

Adresy v našom vlastníctve:

Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka

Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Služba zahŕňa:

 • Označenie schránky názvom spoločnosti
 • Preberanie obyčajných / doporučených zásielok pre spoločnosť
 • Oznamovanie prijatých zásielok spoločnosti
 • Zasielanie skenu prijatých zásielok spoločnosti
 • Odovzdanie prijatých zásielok spoločnosti

Správa elektronickej schránky spoločnosti – 120 EUR / 1 rok

 • zabezpečenie vypracovania dokumentácie na podpis k prístupu do el. schránky spoločnosti
 • zabezpečenie preberania a preposielania doručených správ spoločnosti do elektronickej schránky klientovi